Kamagra bijwerkingen

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan KAMAGRA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen:

  • hoofdpijn of blozen
  • minder frequent een ontregelde spijsvertering,
  • duizeligheid,
  • een verstopte neus,
  • bonkende hartslag
  • effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien).

Als u een erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als KAMAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.